Konsultacje na temat linii kolejowych

W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych poświęconych szeroko zakrojonej modernizacji linii kolejowej biegnącej z Człuchowa do Tczewa przez Starogard Gdański.

konsultacje-na-temat-linii-kolejowych-5192.jpg

Pierwsza część spotkania była poświęcona niedogodnościom, jakie wynikają ze stanu obecnego. Była więc mowa o niskim poziomie bezpieczeństwa na przejazdach, złym stanie technicznym linii i infrastruktury, a także obiektów, niskich prędkościach, braku elektryfikacji odcinków, niewłaściwym rozmieszczeniu przystanków oraz braku łącznic i za małej przepustowości węzłów. 

Omówione zostały również cele, a przede wszystkim korzyści z realizacji projektu. Przede wszystkim dojdzie do skrócenia czasu jazdy, poprawy przepustowości linii, większej częstotliwości, punktualności pociągów, skomunikowania np. z autobusami, poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, a także do większej dostępności transportu kolejowego. Do korzyści należy także zaliczyć transport przyjazny dla środowiska (elektryfikacja), lepszą informację pasażerską, racjonalizację kosztów utrzymania, czy zapewnienie zgodności technicznej systemów kolejowych z innymi państwami UE. 

Przedstawiono projekt zmian w zakresie funkcjonowania przejazdów kolejowych na tej trasie oraz zakomunikowano, że linia kolejowa z Człuchowa do Tczewa wraz z gruntowną modernizacją zostanie zelektryfikowana w całym przebiegu. Przewiduje się również remont peronów na Dworcu Kolejowym w Starogardzie Gdańskim oraz zbudowanie nowego traktu. Rozważana była również ewentualność stworzenia tunelu pod torami w ciągu ulicy Skarszewskiej, lecz budowa tunelu jest raczej mało prawdopodobna ze względu na szereg niesprzyjających takiemu rozwiązaniu okoliczności.