Konkurs na granty!

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłasza konkurs Grantów BRD mający na celu wsparcie finansowe dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, które:
• są adresowane do kierowców,
• oddziałują na poprawę mentalności kierowców,
• podnoszą kulturę zachowań kierowców.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania projektów konkursowych do dnia 30.04.2020 r.

W załącznikach znajdą Państwo regulamin konkursu oraz wzory dokumentów do złożenia.