KCZ współpracuje z Ministerstwem Zdrowia

Szpital po raz drugi przystąpił do współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie wyceny świadczeń medycznych, prowadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i  Taryfikacji. AOTMiT na podstawie konkursu podpisała umowy o współpracy tylko z 11 szpitalami w Polsce, w tym ze starogardzkim szpitalem. 

kcz-wspolpracuje-z-ministerstwem-zdrowia-2809.jpg

Agencja zajmuje się wydawaniem rekomendacji dla leków i technologii nielekowych, w tym także świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być lub są finansowane ze środków publicznych, a od stycznia 2015r. zajmuje się także taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej. ATOiM jest instytucją, która ma duży wpływ na system ochrony zdrowia, gdyż jej rekomendacje, opinie i analizy dają wsparcie Ministrowi Zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony zdrowia w naszym kraju.

Wycena dokonywana jest w złotówkach, następnie podaje się ją w punktach przeliczeniowych, które NFZ bierze pod uwagę przy kontraktowaniu. Aby dokonać wyceny,  AOTMiT potrzebuje niezbędnego pakietu informacji, danych. Dlatego też instytucja zaprasza wybrane szpitale, spełniające określone kryteria, do podpisania umowy o współpracy, na podstawie których szpitale przekazują w sposób możliwie ujednolicony dane kosztowe z oddziałów, idąc maksymalnie do pacjenta, stosując metodę tzw. mikrokosztów, czyli określenia wszystkich składowych, które wpływają na koszt danej procedury medycznej. Podczas taryfikacji uwzględnia się także koszty związane z amortyzacją sprzętu i koszty osobowe. Cała idea taryfikacji bazuje na tym, by dokonywać wyceny w oparciu o realne koszty.

- Dla KCZ współpraca z AOTMiT jest sprawą prestiżową, umieszcza szpital w gronie nielicznych placówek, które spełniają wysokie standardy rachunku kosztów obowiązujące u świadczeniodawców – informuje Maciej Manikowski, Wiceprezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia.  – To oznacza dla nas pewność, że poprawnie pod nadzorem Agencji precyzyjnie i szczegółowo prowadzimy wycenę świadczeń medycznych. Obecnie projekt informatyczny finansowany z pieniędzy unijnych wspólnie wdrażany ze Starostwem Powiatowym pozwoli z jeszcze większą dokładnością przy mniejszym nakładzie pracy wysyłać bieżące sprawozdania. Ponadto stała współpraca z Agencją, umożliwi Narodowemu Funduszowi Zdrowia przyznanie dodatkowych punktów w przyszłych postępowaniach, co może wpłynąć na nieco większe kontrakty dla szpital.