Jeszcze lepsza jakość kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych

W Zespole Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim wciąż rośnie jakość kształcenia – nie tylko dzięki coraz nowocześniejszym metodom nauczania, ale także dzięki unijnym projektom, współfinansowanym przez samorządy.

jeszcze-lepsza-jakosc-ksztalcenia-w-zespole-szkol-zawodowych-3871.jpg

W roku 2017 zrealizowano tutaj dwa takie projekty. Pierwszy z nich, pod nazwą „Wybieram przyszłość zawodową” miał podnosić jakość szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie i był współfinansowany przez  Starostwo Powiatowe. Skierowany był do uczniów szkoły zasadniczej w zawodach: stolarz      i mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz do uczniów kształcących się w kierunku technik mechanik. Uczniowie uczestniczyli między innymi  w kursach obsługi programu AutoCAD,  obsługi pilarki spalinowej czy prawa jazdy kategorii B.  Mogli też odbyć płatne staże i praktyki zawodowe.

Drugi projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” skierowany był do uczniów szkoły zasadniczej w zawodach kucharz oraz kształcących się       w kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa i technik elektryk, współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski. Wiązał się on z organizacją kursów dającym uczniom dodatkowe umiejętności. Były to na przykład kursy dla przyszłych barmanów, kelnerów czy dekoratorów potraw, kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych czy kurs obsługi programu do kosztorysowania  w branży budowlanej.

Łącznie 139 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczyło w różnych formach doskonalenia zawodowego, 43 uczniów odbyło płatne staże i praktyki w zakładach pracy z powiatu starogardzkiego, a 49 uczniów uczestniczyło w spotkaniach z doradcą zawodowym. Koordynatorem projektów był wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Łukasz Kromer.

(ml)

 

Kursy dla uczniów ZSZ w roku 2017

 

Projekt: "Wybieram przyszłość zawodową -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim". Projekt finansowany przez Unię Europejską oraz współfinansowany przez Starostwo Powiatowe

Rodzaj kursu

Ilość uczestników

"Obsługa i oprogramowanie obrabiarek CNC do metalu"

8 uczniów

2 nauczycieli

Kurs prawa jazdy kategorii B

6 uczniów

Kurs obsługi programu AutoCAD

12 uczniów

Kurs obsługi pilarki spalinowej

3 uczniów

Kurs operatora – programisty CNC dla meblarstwa

3 uczniów

1 nauczyciel

Kurs dla wózków jezdniowych (widłowych) z bezpieczną wymianą butli.

3 uczniów

Płatne staże i praktyki zawodowe wraz z zaopatrzeniem w komplet odzieży roboczej (kombinezon, obuwie robocze, nakrycie głowy, rękawice ochronne, ocieplacz)

43 uczniów

Przeprowadzenie spotkań z doradcą zawodowym

49 uczniów

Projekt: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Projekt finansowany przez Unię Europejską oraz współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego

Rodzaj kursu

Ilość uczestników

Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – SEP

15 uczniów

Barman i barista

15 uczniów

Kelner

15 uczniów

Dekorowanie potraw z elementami carvingu

10 uczniów

Obsługa żurawi – HDS

13 uczniów

Obsługa programu AutoCAD

11 uczniów

Obsługa programu AutoCAD Electrical

10 uczniów

Obsługa programu do kosztorysowanie w branży budowlanej

15 uczniów

Podsumowanie:

·      139 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczyło
w różnych formach doskonalenia zawodowego,

·      43 uczniów odbyło płatne staże i praktyki
w zakładach pracy z powiatu starogardzkiego,

·      49 uczniów uczestniczyło w spotkaniach
z doradcą zawodowym.