Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

UWAGA! Od 10 września 2018 r. doszło do ważnej zmiany w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Zawieszone zostało umawianie wizyt drogą elektroniczną.

Na czym polega zmiana?

- powstały dwa nowe stanowiska do obsługi klientów

umawianie wizyt w celu rejestracji pojazdu (grupa A) odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 58 767-35-36  lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału WKTiD w pokoju 021 w godzinach:

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 15:00
Środa: 8:00 - 16:30 

Piątek: 8:00-13.30

Bilety z automatu do załatwienia spraw związanych z odbiorem dowodów rejestracyjnych i praw jazd są wydawane od godziny 7:45.

 

Jeśli chodzi o dokładniejsze zmiany, to reguluje je rozporządzenie Starosty Starogardzkiego z dnia 11 marca 2019r. (w załączniku). Wynika z niego m.in., że klient do grupy A umawia się telefonicznie lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału WKTiD - pokój 021, a w celu zakończenia procesu umawiania telefonicznego lub osobistego podaje się: datę urodzenia właściciela oraz numer identyfikujący pojazd – cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu (numer nadwozia, podwozia lub ramy). W celu sfinalizowania procesu należy nie wcześniej niż 15 minut przed terminem wizyty pobrać numerek z automatu znajdującego się przy wejściu do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg korzystając ze swojego indywidualnego numeru (data urodzenia plus cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu). Dane osoby dokonującej rejestracji muszą być zgodne z danymi w systemie, z wyjątkiem działania przez pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika jest on zobowiązany podać dane klienta – właściciela pojazdu (datę urodzenia) i numer VIN (cztery ostatnie cyfry) pojazdu, którego będzie dotyczyć obsługa. W przypadku spóźnienia klienta ustalony termin obsługi staje się nieaktualny. W przypadku odwołania rezerwacji wizyta zostaje automatycznie anulowana z kalendarza wizyty na dany dzień. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji bądź odstąpienia rezerwacji innej osobie.