Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

Informacja na dzień 9.04.2020 r.: W obecnej sytuacji Wydział Komunikacji jest nieczynny dla Klientów.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń zbycia lub nabycia pojazdów z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Z kolei rejestracja pojazdów nowych i sprowadzanych z zagranicy oraz wydawanie prawa jazdy jest możliwe za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca. 

 

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów przez ePUAP:

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń zbycia lub nabycia pojazdów z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Specjalnie przygotowany formularz ułatwi przekazanie niezbędnych danych, zadba o ich kompletność, a także pozwoli dołączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup/sprzedaż pojazdu.

Kliknij w link, by złożyć przez ePUAP zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2

Przypominamy również, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów można składać za pomocą poczty listownej lub osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Starostwa.

Formularze do pobrania znajdą Państwo tutaj: http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/zgloszenia-zbycia-lub-nabycia-pojazdow-zarejestrowanych-na-terytorium-rp.html

Przypominamy, że bez względu na formę zgłoszenie powinno zawierać wniosek oraz skan/zdjęcie dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura).

 

 

Rejestracja pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy oraz wydanie prawa jazdy 

Starosta Starogardzki informuje, że istnieje możliwość dostarczania dokumentów poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu  Pojazd i Kierowca (ESP PiK) opracowaną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można drogą elektroniczną załatwić następujące sprawy:

- rejestracja pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy 

wydanie prawa jazdy 

Więcej informacji: http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/rejestracja-pojazdow-nowych-i-sprowadzanych-z-zagranicy-oraz-wydanie-prawa-jazdy-przez-internet.html