Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

UWAGA! Od 10 września 2018 r. doszło do ważnej zmiany w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Zawieszone zostało umawianie wizyt drogą elektroniczną.

Na czym polega zmiana?

- powstały dwa nowe stanowiska do obsługi klientów

umawianie wizyt w celu rejestracji pojazdu (grupa A) odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 58 767-35-36 -

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:30 - 15:00
Środa: 8:30 - 16:30 

Piątek: 8:30-13.30

Bilety z automatu do załatwienia spraw związanych z odbiorem dowodów rejestracyjnych i praw jazd są wydawane od godziny 8:00.

W godzinach rannych nie są już wydawane bilety dla poszczególnych klientów chcących załatwić sprawę w Grupie A. 

- do umówienia wizyty należy podać sześć pierwszych cyfr numeru PESEL właściciela pojazdu oraz cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu, który chcemy zarejestrować

- sprawy załatwiane w grupie spraw B (odbiór dowodów rejestracyjnych) i C  (prawa jazdy)pozostają bez zmian

zawieszone zostaje umawianie wizyt drogą elektroniczną

Takie rozwiązanie ma przede wszystkim usprawnić pracę Wydziału i skrócić czas oczekiwania.

Jeśli chodzi o dokładniejsze zmiany, to reguluje je rozporządzenie Starosty Starogardzkiego z dnia 17 sierpnia (w załączniku). Wynika z niego m.in., że klient do grupy A umawia się telefonicznie lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału WKTiD - pokój 021, a w celu zakończenia procesu umawiania telefonicznego lub osobistego podaje się: datę urodzenia właściciela oraz numer identyfikujący pojazd – cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu (numer nadwozia, podwozia lub ramy). W celu sfinalizowania procesu należy nie wcześniej niż 15 minut przed terminem wizyty pobrać numerek z automatu znajdującego się przy wejściu do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg korzystając ze swojego indywidualnego numeru (data urodzenia plus cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu). Dane osoby dokonującej rejestracji muszą być zgodne z danymi w systemie, z wyjątkiem działania przez pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika jest on zobowiązany podać dane klienta – właściciela pojazdu (datę urodzenia) i numer VIN (cztery ostatnie cyfry) pojazdu, którego będzie dotyczyć obsługa. W przypadku spóźnienia klienta ustalony termin obsługi staje się nieaktualny. Niedopuszczalne jest odstępowanie swojego terminu innym osobom.

Sprawy załatwiane w grupie spraw B i C pozostają bez zmian. Klient może pobrać z automatu biletowego bilet B lub C z puli dostępnej przydzielonej na każdy dzień i oczekiwać na wezwanie. Klient może również umówić się telefonicznie lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału WKTiD pokój 021. W celu zakończenia procesu umawiania telefonicznego lub osobistego podaje się 10 pierwszych cyfr numeru PESEL.