Jak było na zagranicznych praktykach?

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu zagranicznych praktyk zawodowych w Lizbonie i na Majorce. Dzięki temu projektowi młodzież mogła przede wszystkim podwyższyć kwalifikacje zawodowe oraz poszerzyć kompetencje językowe.

jak-bylo-na-zagranicznych-praktykach-3382.jpg

Projekt „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim” był realizowany od grudnia 2015 r. dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejszym etapem Projektu były wyjazdy szesnastoosobowej grupy uczniów - technik obsługi turystycznej na praktyki zawodowe na Majorkę w terminie od 02.05- 10.06.2016 r. oraz od 08.05-02.06.2017 r. oraz dwóch grup uczniów (łącznie 28 uczniów kształcących się w zawodzie - technik informatyk) na praktyki zawodowe do stolicy Portugalii Lizbony. Uczniowie technika obsługi turystycznej zdobywali doświadczenia zawodowe w pięciu hotelach w Palmanowa i jednym w Santa Ponsa. Celem praktyki oprócz doskonalenia kwalifikacji w zawodzie technik obsługi turystycznej było również zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem  hotelu oraz praktyczne wykorzystanie nabytej wcześniej wiedzy i umiejętności językowych. Praktyki zawodowe technika informatyka odbywały się w firmie CINEL.

Rezultatem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie kompetencji językowych oraz komunikacji interpersonalnej. Istotne było również nawiązanie kontaktów osobistych i zawodowych oraz umiejętność współżycia i współpracy z ludźmi. Uczestnicy projektu rozwinęli swoje umiejętności językowe, zdobyli większą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Udział w zagranicznej praktyce zawodowej pozwolił uczniom odkryć zasadność uczestnictwa w tego rodzaju projektach, dzięki którym mogli podnieść nie tylko swoje kompetencje zawodowe, ale również rozwijać się w wymiarze życia osobistego.

W spotkaniu uczestniczył honorowy konsul Generalny Hiszpanii Maciej Dobrzyniecki oraz przedstawiciele władz lokalnych: Leszek Burczyk – starosta starogardzki, Marek Gabriel – naczelnik Wydziału Edukacji, Patryk Gabriel – członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego, przedstawiciele pracodawców i prasy oraz nauczyciele, uczniowie i koordynatorzy projektu. Spotkanie otworzył dyrektor ZSE Tadeusz Burczyk, a następnie koordynatorzy omówili projekt i przedstawili swoje spostrzeżenia związane z realizacją praktyk. Głos zabrali również: Konsul Generalny Hiszpanii Maciej Dobrzyniecki oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego: starosta Leszek Burczyk i Patryk Gabriel. Omówione zostały rezultaty z odbytych praktyk oraz wizyty monitorujące, dzięki którym można było zobaczyć jak przebiega realizacja praktyk zawodowych, jakie są postępy uczniów oraz jak uczniowie wykorzystują czas wolny. Z dużym uznaniem i zadowoleniem wypowiadali się o naszych uczniach i ich pracy oraz o pracy nauczycieli. Następnie Dyrektor Szkoły wręczył zaproszonym gościom pamiątki – albumy z odbytych przez uczniów praktyk.

jak-bylo-na-zagranicznych-praktykach-3383.jpg

Po omówieniu projektu wręczono również nagrody za najlepsze prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów. Nagrody otrzymali: Weronika Dobek za pierwsze, Julianna Jurczyk za drugie i Agata Baniak za trzecie miejsce w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz Krzysztof Doering za pierwsze miejsce, Andrzej Nurek za drugie oraz ex aequo Patryk Landowski i Marcin Maliszewski za trzecie miejsce w zawodzie technik informatyk. Laureaci przedstawili swoje prezentacje, które przybliżyły codzienne aktywności zawodowe podczas praktyk zagranicznych oraz zapoznały obecnych jak uczniowie spędzali czas wolny.

Kolejnym etapem spotkania było wręczenie uczniom certyfikatów, europasów oraz albumów przygotowanych na tę uroczystość.

Zaproszeni goście mieli także możliwość obejrzenia zdjęć na przygotowanej przez uczestników projektu wystawie, która obrazowała pracę uczniów w poszczególnych firmach oraz spędzanie czasu wolnego poprzez poznawanie ciekawych miejsc w Hiszpanii i Portugalii oraz codziennie życie uczniów w czasie pobytu na praktykach zagranicznych.