Europejski Tydzień Autyzmu

Od lat 90. XX w pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Jest to wydarzenie zapoczątkowane przez Parlament Europejski, który w roku 1996 uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. 

europejski-tydzien-autyzmu-3582.jpg

Celem obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu (1-7 grudnia) jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozpowszechnienie wiedzy o wczesnej diagnozie i dostępności terapii dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. Obchody koordynuje Autism Europe, organizacja działająca pod patronatem Unii Europejskiej, współpracująca m.in. z WHO. W Polsce działa Porozumienie Autyzm–Polska, skupiające 45 organizacji z terenu całego kraju działających na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym na tle neurorozwojowym. Objawy autyzmu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i trwają całe życie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie jedno na 300 dzieci. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – jedno na 100.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym ważną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Choroba polega na odcięciu się człowieka od zewnętrznego świata, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem, subiektywnym poczuciu odizolowania. Prowadzone badania wskazują, że autyzm może oznaczać wewnętrzną pustkę lub olbrzymie bogactwo przeżyć wewnętrznych. Tak naprawdę słowo „autyzm” jest pojęciem zbiorczym obejmującym szerokie spektrum autystyczne - autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera itp. Przyczyny autyzmu nie są do końca poznane. Najprawdopodobniej na autyzm wpływają czynniki biologiczne i psychologiczne. Czynniki biologiczne to uszkodzenia mózgu, które powstają na skutek obecności teratogenów w okresie ciąży i porodu. Autyzm jest powikłaniem związanym z niedotlenieniem w okresie płodowym i noworodkowym. Niedotlenie skutkuje mikrouszkodzeniami mózgu, a to wpływa na upośledzenie mowy i wszystkich sfer osobowości. 

Najczęściej wymieniane potencjalne przyczyny autyzmu, to:

  • uwarunkowania genetyczne,
  • wiek ojca przekraczający 40 lat,
  • nietolerancja kazeiny oraz glutenu, 
  • urazy okołoporodowe,
  • toksoplazmowa, 
  • dziecięce porażenie mózgowe, 
  • alergie i osłabiona zdolność do detoksykacji. 

/za: portal.abczdrowie.pl/