EkoJanosik jest już w Powiecie Starogardzkim

Powiat Starogardzki został laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „Ekojanosik – Zielona Wstęga Polski”. Nagrodę przyznała Narodowa Rada Ekologiczna w kategorii samorząd. Nagroda „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski” przyznawana jest za szczególne osiągnięcia związane z promocją działań ekologicznych i ochroną środowiska. Jedynie 80 samorządów spośród 2500 z całego kraju otrzymało ten zaszczytny tytuł.

ekojanosik-jest-juz-w-powiecie-starogardzkim-4888.jpg

W dniach 4-6 czerwca Jerzy Komorowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, uczestniczył w II Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko ,,EKOZAKOPANE”. Podczas Forum odebrał tytuł EKOJANOSIK za podjęte przez Powiat Starogardzki działania związane m.in. z poprawą jakości powietrza. Po powrocie z Forum Naczelnik Komorowski przekazał nagrodę Staroście Leszkowi Burczykowi. 

Przyznany tytuł jest sukcesem Powiatu Starogardzkiego, ponieważ o nominację w konkursie nie mogły ubiegać się same samorządy. Kandydatury z terenu województwa, zgodnie z regulaminem, mogły zgłaszać wyłącznie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska i krajowe korporacje samorządowe lub gospodarcze - podkreśla Jerzy Komorowski. 

– Jest to nagroda za świetną pracę Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także za decyzje Zarządu Powiatu dotyczące dzialań związanych z ekologią i ochroną środowiska. Mam na myśli m.in. akcję #STOPSMOG oraz "Kociewie najrzy się z naturą". To nasza nagroda dla tych osób, które podjęły konkretne działania edukacyjne, kontrolne oraz inwestycyjne mające na celu poprawę naszego środowiska – zauważa Leszek Burczyk.

ekojanosik-jest-juz-w-powiecie-starogardzkim-4890.jpg

Nagroda „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski” przyznawana jest za szczególne osiągnięcia związane z promocją działań ekologicznych i ochroną środowiska. Szczególnie dotyczy przedsięwzięć ograniczających smog, zanieczyszczenie wód czy wprowadzanie ekologicznego transportu. Oceniana jest także edukacja mieszkańców i działania związane z promocja turystyki oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

Powiat Starogardzki realizował, bądź też nadal realizuje takie działania, jak m.in.:

- wspieranie inicjatyw lokalnych - udział w akcji "Drzewko za makulaturę"

- akcja #STOPSMOG i "Kociewie najrzy się z naturą" 

- współfinansowanie programów proekologicznych, w tym Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem „W świecie pszczół”,  Akcja Sprzątania Świata „Nie ma śmieci są surowce”. 

Serdecznie gratulujemy Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa!