"Ciąża bez alkoholu - dziecko bez FAS"

"Ciąża bez alkoholu - dziecko bez FAS" - pod taką nazwą realizowany jest przez Powiat Starogardzki program, który ma na celu edukację zdrowotną dotyczącą wpływu alkoholu na rozwój płodu. W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, na którym omówiono założenia programu. 

ciaza-bez-alkoholu-dziecko-bez-fas-2293.jpg

Powiat Starogardzki już od 2014 r. uczestniczy w kampanii STOP FAS. - Jej głównym celem jest edukacja społeczna dotycząca zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży - wyjaśnia Ewa Sala, zastępca naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym. - Ogólnopolskie badania wskazują, że jest to ważny problem, ponieważ już co trzecia kobieta przyznaje, że piła alkohol w ciąży. 

- Chciałbym, żebyśmy nie przestawali o tym problemie mówić i podkreślali, że jest zero tolerancji dla tego typu zachowań - podkreślił podczas otwarcia konferencji Patryk, Gabriel, członek Zarządu Powiatu. 

ciaza-bez-alkoholu-dziecko-bez-fas-2285.jpg

Na spotkanie zostali zaproszeni kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przewodniczący gminnych komisji zdrowia oraz przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Powiat Starogardzki współpracuje z fundacją Trzeźwość. Na spotkaniu obecna była Grażyna Rymaszewska, szefowa tej fundacji.

ciaza-bez-alkoholu-dziecko-bez-fas-2295.jpg

- Powiat jest bardzo mocno zaangażowany w naszą kampanię STOP FAS - zauważyła Grażyna Rymaszewska. - Współpraca układa się bardzo dobrze, a program jest jej kolejnym etapem. 

Podczas spotkania omawiane były również przygotowania do obchodów Światowego Dnia FAS, który przypada 9 września. 

ciaza-bez-alkoholu-dziecko-bez-fas-2294.jpg

Alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol syndrome, FAS) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.