Debata z przedsiębiorcami w Kaliskach

Do ważnego spotkania z przedsiębiorcami z terenu gminy Kaliska doszło w miejscowym Zespole Szkół Publicznych. Dyskusja dotyczyła m.in. dróg, planowanych inwestycji oraz poprawy bezpieczeństwa. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców Grzegorz Borzeszkowski, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Kaliska Ryszard Kupka, wójt Kalisk Sławomir Janicki oraz starosta starogardzki Leszek Burczyk, który podkreślił znaczenie takich debat.

debata-z-przedsiebiorcami-w-kaliskach-1966.jpg

- Staram się bywać na takich spotkaniach, by z jednej strony poznać problemy przedsiębiorców, a z drugiej dokonania miejscowych firm. Na co dzień jako powiat współpracujemy z Państwa środowiskiem, wsłuchując się chociażby w sprawy, które przedstawia nam Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców i jego członkowie - podkreślił starosta. Leszek Burczyk wymienił także sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które poprawiają funkcjonowanie placówek powiatowych, m.in. starogardzkiego szpitala. Na jego informatyzację udało się pozyskać ponad 3 mln zł, a inwestycja kosztować będzie blisko 4 mln zł. To jednak nie koniec inwestycji. W planach jest także budowa bloku operacyjnego.

debata-z-przedsiebiorcami-w-kaliskach-1968.jpg

Starosta dodał, że samorząd powiatu zabiega również o budowę obwodnicy Starogardu, która poprawi komunikację w tym mieście. Jednocześnie na bieżąco remontuje drogi powiatowe. Odnowiony zostanie m.in. odcinek Cieciorka - Płociczno, wybudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych w Kaliskach wraz z oświetleniem. Powiat w ramach możliwości finansowych chce również stworzyć ścieżkę rowerową między Kaliskami a Cieciorką. O inwestycjach mówił również wójt gminy.

Sławomir Janicki podkreślił, że w tym roku nastąpi docieplenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Samorząd chce również zagospodarować teren plaży w Czechowie, budować sieć kanalizacyjną i przebudować sieć wodociągową na terenie gminy, utworzyć nowe punkty oświetlenia w Strychu, Iwicznie i Piecach. Jednocześnie trwają już prace nad wykonaniem dokumentacji projektowych dotyczących innych inwestycji, jak na przykład utworzenie przystani kajakowych, czy stworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie.

Spotkanie było również okazją do omówienia możliwości pozyskania środków unijnych dla rozwoju firm. Programy unijne przedstawił ekspert w tym zakresie Mariusz Portjanko. Tymczasem prezes SKB - ZP Grzegorz Borzeszkowski wymienił problemy ze znalezieniem fachowców na rynku, zatrudniania obcokrajowców, a także działania promujące szkolnictwo zawodowe i planowane zmiany prawa dotyczące bezpośrednio przedsiębiorców. Głos zabrał także przewodniczący RG Ryszard Kupka.

debata-z-przedsiebiorcami-w-kaliskach-1972.jpg

- Rada Gospodarcza ma charakter typowo społeczny. Działaliśmy w różnych sprawach, m.in. w kwestii poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a obecnie prowadzimy analizę wysokości lokalnych podatków - wyjaśnił.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i jak podkreślili jego uczestnicy chętnie pojawią się na kolejnych debatach.