Chcemy być bezpieczni na drodze

Uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego biorą udział w programie "Bezpieczni na drodze". Przedsięzwięcie to ma charakter profilaktyczno-edukacyjny i jest realizowane w okresie przedwakacyjnym.  

chcemy-byc-bezpieczni-na-drodze-4562.jpg

Od roku 2006 w Programie wzięło udział łącznie ponad dziewięć tysięcy uczniów. Głównym celem szkolenia jest to, aby zachęcić młodzież do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz  przewidywania możliwych konsekwencji nieodpowiedzialnego i brawurowego zachowania na drodze.

Prowadzący Włodzimierz Roznerski - specjalista ratownictwa medycznego, przekazuje  uczniom informacje o wypadkach, najczęściej z udziałem ich rówieśników, które miały miejsce w czasie jego dyżuru. Przy ich omawianiu prowadzący zapoznaje młodzież z procedurami postępowania w nagłych zdarzeniach. Nagrany przez pana Włodzimierza wywiad z rodziną poszkodowanego młodego uczestnika wypadku drogowego umożliwia młodzieży wczucie się w ciężką sytuację takiej osoby i jej najbliższych. Wykorzystane spoty reklamowe i zdjęcia z wypadków nie tylko mają przestraszyć czy wzruszyć młodzież, mają pokazać jak kruche jest życie człowieka i jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie w ruchu drogowym.

chcemy-byc-bezpieczni-na-drodze-4563.jpg

Pan Włodzimierz, jeżeli tylko czas mu na to pozwoli, stara się młodych ludzi przestrzec przed wpadnięciem w nałóg nikotynizmu, prezentując wykaz chorób, które ten nałóg powoduje.

Cele programu:

  1. zaznajomienie młodzieży z konsekwencjami brawurowego zachowania na drodze
  2. kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
  3. kształtowanie umiejętności oceny sytuacji
  4. kształtowanie umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji
  5. poruszanie się po drodze w ramach zasady ograniczonego zaufania
  6. uświadomienie młodzieży jak wygląda życie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym
  7. uświadomienie młodzieży odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych osób