Centrum z komputerami

Władze Powiatu Starogardzkiego podpisały umowy na dostawę sprzętu komputerowego do Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim (przy budynku Starostwa). Wartość urządzeń to ponad 640 tysięcy złotych!

centrum-z-komputerami-4995.jpg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmą LOGIN IT i ZERO Technologia Produkcji do placówki trafią m.in. 32 laptopy, 94 zestawy komputerowe, 6 drukarek laserowych, drukarka atramentowa, routery, dwa serwery oraz pakiety edukacyjne. 

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jeśli chodzi o Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, to jest to placówka, w której zajęcia będą realizowały szkoły zawodowe z powiatu starogardzkiego tj. Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu.

T- Pracownie zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych - podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu. - Wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego i warsztatów szkolnych zostało przygotowane z uwzględnieniem wykazu opracowanego przez MEN oraz skonsultowane z pracodawcami z danej branży.

 

centrum-z-komputerami-4998.jpg

Przypominamy, że w zakres realizacji projektu wchodzi również realizacja kształcenia ustawicznego osób dorosłych, m.in. kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu projektowi pracodawcy będą mieli możliwość przygotowania młodych ludzi do pracy na konkretnych stanowiskach, a uczniowie – zyskają konkretne umiejętności i perspektywę stałego zatrudnienia. Doposażenie pracowni kształcenia ustawicznego podniesie kompetencje osób dorosłych oraz zwiększy szanse na zatrudnienie, a  nowoczesny sprzęt dydaktyczny pozwoli na odnowienie, rozwijanie i doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki trwający przez całe jej życie.