UKS Karate Shotokan

Adres
Młyńska 5/2
83-209
Godziszewo
Kontakt
tel:
fax:
email:
Sfery pożytku publicznego