XI Plener Artystów Ludowych w Bytoni w czynie i słowie

Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie tel. 509 682 738

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Teren Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni, Arboretum Wirty