Turniej Piłki Siatkowej Borów Tucholskich o Puchar Kasparusa

Organizator: OSP Kasparus, Rada Sołecka Kasparus. Gmina Osiek tel. 58 58 21 282

Kategoria: Sportowe

Miejsce: Kasparus