Turniej Brydża Sportowego(zakończenie Grand Prix Czarnej Wody 2017/2018)

Organizator: Kółko brydża sportowego (Urząd Miejski w Czarnej Wodzie) tel.58/ 587 88 50

Kategoria: Sportowe

Miejsce: Sala w Urzędzie Miasta Czarna Woda