Stadion Miejski w Czarnej Wodzie

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. 58/ 560 92 45

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Plac przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim