Obchody Dnia Dziecka

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie tel. 58 587 86 16

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Stadion Miejski w Czarnej Wodzie