Noc Kupały

Organizator: Sołtys, KGW, Rada Sołecka wsi Borzechowo tel. 516 132 093

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Wda – koło mostu na trasie Borzechowo-Osowo Leśne