Festyn Rodzinny we wsi Czarne

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. (58) 560 92 45

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Czarne