Festyn Rodzinny w Studzienicach

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. 58 56 09 245

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Plac przy świetlicy wiejskiej - Studzienice