Festyn Rodzinny w Iwicznie (warsztaty rzeźbiarskie)

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. (58) 560 92 45, Rada Sołecka w Iwicznie

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Plac przy świetlicy wiejskiej w Iwicznie