Festyn Rodzinny - "Pożegnanie Wakacji" w Cieciorce

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. (58) 560 92 45, Rada Sołecka w Cieciorce

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Plac przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce