Festyn rodzinny - „Pożegnanie Wakacji” Cieciorka

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. 58/ 560 92 45

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Plac przy świetlicy wiejskiej w Cieciorce