Festyn rodzinny - Dzień Drwala w Bartlu Wielkim

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach tel. 58 56 09 245

Kategoria: Kulturalne i Rekreacyjne

Miejsce: Plac przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim